Axşam.az Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrın 2017-ci il yanvar ayı üçün repertuarını təqdim edir:

01.01 Ə. Səmədli  “Meşə çaqqalsız olmaz”  10.30, 12.30, 14.30, 16.30

02.01 Ə. Səmədli  “Meşə çaqqalsız olmaz”  10.30, 12.30, 14.30, 16.30

03.01 Ə. Səmədli  “Meşə çaqqalsız olmaz”  10.30, 12.30, 14.30, 16.30

04.01 Ə. Səmədli  “Meşə çaqqalsız olmaz”  10.30, 12.30, 14.30, 16.30

11.01 İ. Kalman    “Silva” (rus dilində) 19.00

21.01 R. Mirişli, M. Haqverdiyev “Qısqanc ürəklər” 19.00

22.01 F. Əmirovun musiqiləri əsasında  “999-cu gecə” 19.00

27.01 O. Kazimi, R. Heydər “Qızıl toy”  19.00

28.01 R. Mirişli, M. Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən” 19.00

29.01 E. Sabitoğlu, T. Vəliyeva “Bankir adaxlı” 19.00                   

Digər Xəbərlər