Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı 2018-ci il yanvar ayına olan repertuarını açıqlayıb.

Axşam.az qrumun ilin ilk ayına olan tamaşalar planını təqdim edir:

01.01.2018

Sten Li “Hörümçək adam”

12.00; 14.00; 16.00; 18.00

02.01.2018

Sten Li “Hörümçək adam”

12.00; 14.00; 16.00; 18.00

03.01.2018

Sten Li “Hörümçək adam”

12.00; 14.00; 16.00; 18.00

06.01.2018

Sten Li “Hörümçək adam”

12.00; 14.00; 16.00;

07.01.2018

Sten Li “Hörümçək adam”

Ə.Haqverdiyev “Pəri Cadu”

12.00; 14.00;

19.00

13.01.2018

A.Şaiq “Tıq-Tıq Xanım”

12.00; 14.00

Elçin “Buzovna kəndinin əhvəlatları”

19.00

14.01.2018

P.Nurəliyeva “Dəcəl keçi”

12.00; 14.00

K.Qaldoni “Mehmanxana sahibəsi”

19.00

19.01.2018

T.Vəliyeva “Mənim ağ göyərçinim”

15.00

20.01.2018

Dilsuz “Əlincə Qalası”

T.Vəliyeva “Mənim ağ göyərçinim”

14.00

19.00

21.01.2018

C.Rodari “Çipollino”

12.00; 14.00

U.Şekspir “Romeo və Cülyetta”

19.00

25.01.2018

“Koroğlu” dastanı əsasında

“Eşq-i Nigar”

19.00

26.01.2018

A.Şaiq, S.S.Axundov “Qaraca qız”

14.00; 16.00

27.01.2018

Y.Şvarts “Qırmızı papaq”

M.Fizuli “Leyli və Məcnun”

12.00; 14.00

19.00

28.01.2018

H.X.Andersen “Çirkin ördək balası”

Ə.Əmirli “Hasarın o üzü”

12.00; 14.00

19.00

29.01.2018

Ərəb xalq nağılı “Ələddinin sehirli çırağı”

12.00; 15.00

30.01.2018

M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”

14.00

31.01.2018

V.Siqayev “Ağ ölüm”

14.00                 

Digər Xəbərlər